Rozvoj Těšínských Beskyd – 2014

Cílem projektu bylo zajistit finanční prostředky na úhradu nákladů spojených se zpracováním projektu, který bude předložen v rámci strukturálních fondů EU. Projekt se zaměří na tyto body:

  1. Snížit nezaměstnanost v obci Hrčava a sousedních obcí
  2. Přiblížit veřejnosti chov ovcí a tradiční postupy výroby sýrů, zpracování vlny
  3. Vytvořit v regionu nové pracovní příležitosti
  4. Zvýšit uplatnitelnost občanů Hrčavy na pracovním trhu díky zvýšení kvalifikace prostřednictvím absolvování vzdělávacích programů

Projekt byl spolufinancován z nadačního fondu OKD