Návrat k tradicím prostřednictvím pomoci osobám se zdravotním postižením – 2012

Díky realizaci projektu jsme zahájili provoz dílny na zpracování vlny a dřeva, která zajistí návrat k tradicím a řemeslné činnosti, která má v regionu hluboké kořeny. Realizací projektu jsme také vytvořili 7 nových pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením, které jsou těžce uplatnitelné na trhu práce. Důležitým výstupem realizovaného projektu byl především návrat k tradicím v řemeslné činnosti charakteristické pro tento kraj.

Projekt byl spolufinancován z nadačního fondu OKD