Cyrilometodějská pouť na Hrčavě

Moravskoslezský kraj poskytl dotaci na akci Cyrilometodějská pouť na Hrčavě ve výši 30 000,- Kč. Cílem akce, kterou zajišťovala naše organizace, bylo uspořádání každoroční pouti v den státního svátku na počest slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje a jejich příchodu v roce 863 na Velkou Moravu.
Pouť byla zahájena tradiční Mší v Polském a Českém jazyce. I přes letošní nepřízeň počasí se akce zúčastnilo přibližně 3 800 osob. Jednalo se o návštěvníky z našeho regionu, ale také ze Slovenska či Polska. Všichni zúčastnění měli možnost zhlédnout zajímavý doprovodný program, ve kterém vystoupili místní ale i zahraniční umělci, konkrétně se jednalo dětský soubor Lomňánek, hudební soubor Potasz, Gorolski heligonkari, I am Tessie, Majk Spirit + Grimaso, DJ Radim Carusso. K pouti neodmyslitelně patří také stánkový prodej, 60 stánkařů z našeho regionu ale i Polska a Slovenska nabízelo již od rána své nejrůznější produkty (ruční výrobky, svíčky, suvenýry, pokrmy ze sýrů i jiných chutných surovin apod.). Pouť, která byla ukončena přibližně ve 24:00 hodin, organizačně zajišťovalo 5 členů Hrčavského spolku.