Betlém na Hrčavě


Realizátor:               Hrčávka, z.s.

Termín realizace:    1.11.2019-30.4.2020

Místo realizace:      Hrčava

V Hrčavě dne 30.4.2020

Od 1.11.2019 jsme realizovali projekt s názvem „Betlém na Hrčavě“. Cílem tohoto projektu bylo vybudování Betlému na Hrčavě z masivního dřeva.

V rámci projektu byl pořízen dřevěný přístřešek stylizovaný jako chlév – místo, kde přišel na svět Ježíš Kristus. V přístřešku jsou umístěny sochy osob specifikující Betlém – Josef, Panna Marie chovající Jezulátko, Kašpar, Melichar, Baltazar a Anděl. Dále je zde Pasáček s berany, ovcemi a jehňátky.

Celý Betlém je umístěn u Kostela sv. Cyrila a Metoděje, kde je přístupný nejen místním obyvatelům, ale i všem návštěvníkům a turistům v obci.

Pořízení Betlému na Hrčavě bylo spolufinancováno z rozpočtu Moravskoslezského kraje .