Rozvoj tradičních řemesel v Těšínských Beskydech – 2014

 

Realizováním projektu jsme byli schopni rozvinout tradiční řemesla spojené s chovem ovcí. Všichni návštěvníci obce (široká veřejnost, turisté, žáci základních a středních škol) mají možnost kromě zhlédnutí chovu ovcí, si rovněž vyzkoušet dílčí činnosti s chovem spojenými (stříhání, dojení, výrobu sýrů ale i zpracování vlny v dílně, která je na tuto činnost zaměřená).
Zájemci o tyto řemesla budou mít možnost zúčastnit se pravidelných seminářů, čímž se zvýší možnost dalšího rozvoje tradičního řemesla.
Díky realizovanému projektu došlo i k rozvoji dílny na zpracování vlny, která měla problém zajistit dostatečné množství vlny pro výrobu.

Projekt byl spolufinancován z nadačního fondu OKD