O nás

mapa_03_16_11_08

Hlavní činností spolku, který byl založen jako občanské sdružení v roce 2011,  je udržet a představit turistům a návštěvníkům tradiční řemesla – zpracování vlny, salašnictví, chov a pastevectví hospodářských zvířat, výrobu tradičních mléčných výrobků s následným cílem nabídnout jim některé typické produkty uvedených činností.

Snažíme se navazovat a rozvíjet příhraniční spolupráci s organizacemi zabývajícími se salašnickým hospodařením v Beskydech na polské a slovenské straně.

P1050714

Do uvedených aktivit se v maximální možné míře snažíme zapojovat zaměstnáváním a vzděláváním znevýhodněné skupiny obyvatel na trhu práce, podporovat regionální dědictví lidové kultury, místní tradice a obyčeje.

010

S výše uvedeným souvisí i ochrana přírody a krajiny, revitalizace původních pastvin a luk, zvyšování turistické atraktivity místa.

O to vše usilujeme prostřednictvím získání grantů a projektů financovaných ze státního rozpočtu, finančních prostředků EU, nadací.

Rádi se s Vámi setkáme v dílně s našimi výrobky.

Najdete nás v budově OÚ Hrčava, č.p. 53:
v pracovních dnech od 8.00 – 15.00 hod.
v sobotu a v neděli od 10.00 – 14 00 hod. (za příznivého počasí)

Těšíme se na Vaší návštěvu.